Privacy Policy


Wij werken volgens Europese privacywetgeving.

Lunchuurtje respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en te leveren. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Lunchuurtje zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Lunchuurtje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@lunchuurtje.nl Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

1. SSL-verbinding. Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
2. Beveiligingssoftware tegen virussen en ingestelde firewall via de server